กระดานไวท์บอร์ดล้อเลื่อน
กระดานไวท์บอร์ดติดแม่เหล็กได้
กระดานไวท์บอร์ดขาตั้ง
กระดานไวท์บอร์ดเด็ก
กระดานดำติดแม่เหล็กได้